MARE

Sardegna, agosto 2007
Caldas Novas (Goias, Brasile - agosto 2007)